Co zyskuje firma przystępując do certyfikacji? Do czego przyczyniasz się kupując produkt ze znakiem GOTS? Korzyści GOTS!

 

Dlaczego warto się certyfikować?

 

Redukcja ryzyka
 • GOTS to kompleksowy instrument zarządzania ryzykiem dla Twojego łańcucha dostaw.
 • GOTS wyznacza surowe i obszerne kryteria środowiskowe i społeczne dla całego łańcucha dostaw.

 

Wiarygodność
 • Zewnętrzna weryfikacja procesów w Twojej firmie jest rzetelnym potwierdzeniem ich poprawności.
 • Certyfikacja zapewnia wiarygodność i weryfikację działalności Twojej firmy, której oczekują inwestorzy i opinia publiczna.

 

Efektywność
 • Gospodarka ściekowa systemu GOTS oraz inne wymagania powodują poprawę efektywności ekologicznej.
 • Certyfikacja GOTS ułatwia zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw, Twoja firma nie musi sama śledzić całego łańcucha dostaw, co obniża koszty.

 

Innowacyjność i konkurencyjność
 • Certyfikacja GOTS zapewnia dostęp do nowych rynków np. sieci handlowych.
 • Certyfikat GOTS uznawany jest przez wiodące organizacje włókiennicze, organizacje ekologiczne i organiczne na całym świecie.
 • Świadomość działań w zakresie zrównoważonego rozwoju zapewnia wartość dodaną w stosunku do produktów konwencjonalnych.

 

Do czego się przyczyniasz kupując produkty z certyfikatem GOTS?

 

 • Produkcja certyfikowanych produktów GOTS, na każdym jej etapie, uwzględnia warunki pracy człowieka. Oznacza to, że pracownicy nie są narażeni na kontakt z toksycznymi chemikaliami, a ich warunki pracy są zgodne z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nie ma tutaj również mowy o wykorzystywaniu dzieci w produkcji czy o jakiejkolwiek pracy przymusowej.
 • Kupując produkt oznaczony logiem GOTS masz pewność, iż produkty są wykonane (min. 70%) z naturalnych materiałów organicznych oraz, że nie zawierają toksycznych chemikaliów, które mogą przenikać do naszej skóry.
 • Kupując produkt oznaczony logiem GOTS wspierasz firmy, które zdeklarowały się w swojej polityce środowiskowej do działań na rzecz środowiska.
 • I są to tylko niektóre korzyści GOTS. Zapraszamy do kontaktu, a udzielimy wszelkich informacji!