Co zyskuje firma przystępując do certyfikacji? Do czego przyczyniasz się kupując produkt ze znakiem GOTS?

 

Dlaczego warto się certyfikować?

 

Redukcja ryzyka
 • GOTS to kompleksowy instrument zarządzania ryzykiem dla Twojego łańcucha dostaw
 • GOTS wyznacza surowe i obszerne kryteria środowiskowe i społeczne dla całego łańcucha dostaw

 

Wiarygodność
 • Zewnętrzna weryfikacja procesów w Twojej firmie jest rzetelnym potwierdzeniem ich poprawności
 • Certyfikacja zapewnia wiarygodność i weryfikację działalności Twojej firmy, której oczekują inwestorzy i opinia publiczna

 

Efektywność
 • Gospodarka ściekowa systemu GOTS oraz inne wymagania powodują poprawę efektywności ekologicznej
 • Certyfikacja GOTS ułatwia zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw, Twoja firma nie musi  sama śledzić całego łańcucha dostaw, co obniża koszty

 

Innowacyjność i konkurencyjność
 • Certyfikacja GOTS zapewnia dostęp do nowych rynków np. sieci handlowych.
 • Certyfikat GOTS uznawany jest przez wiodące organizacje włókiennicze, organizacje ekologiczne i organiczne na całym świecie.
 • Świadomość działań w zakresie zrównoważonego rozwoju zapewnia wartość dodaną w stosunku do produktów konwencjonalnych.

 

Do czego się przyczyniasz kupując produkty z certyfikatem GOTS?

 

 • Produkcja certyfikowanych produktów GOTS na każdym jej etapie uwzględnia warunki pracy człowieka. Oznacza to, że pracownicy nie są narażeni na kontakt z toksycznymi chemikaliami, a ich warunki pracy są zgodne z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nie ma tutaj mowy również o wykorzystywaniu dzieci w produkcji czy jakiejkolwiek pracy przymusowej.
 • Kupując produkt oznaczony logiem GOTS masz pewność, iż produkty są wykonane (min. 70%) z naturalnych materiałów organicznych oraz iż nie zawierają toksycznych chemikaliów które mogą przenikać do naszej skóry.
 • Kupując produkt oznaczony logiem GOTS wspierasz firmy, które zdeklarowały się w swojej polityce środowiskowej do działań na rzecz środowiska.